1950.3. Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Šviesos greitis yra 1 080 000 000 km/h. Užrašykite šviesos greitį m/min! ( standartine forma)

Parašykite atsakymą.

*10^{10}m/min
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kintamojo reikšmė
  2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  3. Algebra: Vienanariai
  4. Algebra: Trinariai
  5. Algebra: Procentai ir proporcijos
  6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.