1633.3. Koordinačių plokštumos taškas

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Koordinačių pradžios taškas įprastai (dažniausiai) žymimas raide X.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Ordinatės ašis
  4. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  5. Algebra: Lygties sąvoka
  6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė.
  8. Algebra: Skirtingi vienanariai
  9. Algebra: Skaičiaus modulis
  10. Algebra: Dydžių priklausomybė