1633.3. Koordinačių plokštumos taškas

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Koordinačių pradžios taškas įprastai (dažniausiai) žymimas raide X.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Koordinačių plokštumos taškas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  2. Algebra: Daugianariai
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  6. Algebra: Daugianariai
  7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  9. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku