1762.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota funkcija: S=8x
Funkcijos argumento reikšmė yra 5.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  2. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  3. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  5. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  6. Algebra: Trinariai
  7. Algebra: Ordinatės ašis
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys