1762.3. Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Parašykite teisingą atsakymą.

Duota funkcija: S=8x
Funkcijos argumento reikšmė yra 5.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 5. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 8. Algebra: Vienanariai
 9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 10. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 11. Algebra: Ordinatės ašis
 12. Algebra: Trinariai
 13. Algebra: Trinariai
 14. Algebra:
 15. Algebra: Panašūs vienanariai
 16. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 17. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 18. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 19. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 20. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 21. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 22. Algebra:
 23. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 24. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 25. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 26. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 27. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 28. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 29. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 30. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 31. Algebra: Taško koordinatės
 32. Algebra:
 33. Algebra: Funkcija y = x²
 34. Algebra: Skaičių lygtys
 35. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 36. Algebra: Funkcija
 37. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 38. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 39. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 40. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės