125.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą!

Pakeiskite paprastą ar mišrią trupmeną į dešimtainę. Rašykite 2 skaičius po kablelio!
\frac{39}{6}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  2. Algebra: Vienanario koeficientas
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  4. Algebra: Panašūs vienanariai
  5. Algebra:
  6. Algebra: Skirtingi vienanariai
  7. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  10. Algebra: Dydžių priklausomybė