125.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą!

Pakeiskite paprastą ar mišrią trupmeną į dešimtainę. Rašykite 2 skaičius po kablelio!
\frac{39}{6}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingi vienanariai
  2. Algebra: Vienanario koeficientas
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Algebra: Kintamojo reikšmė
  5. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  6. Algebra: Raidė - kintamasis
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka