125.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą!

Pakeiskite paprastą ar mišrią trupmeną į dešimtainę. Rašykite 2 skaičius po kablelio!
\frac{39}{6}
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  2. Algebra: Vienanario koeficientas
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  6. Algebra: Vienanariai
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  10. Algebra: Veiksmai su daugianariais