126.3. Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite ir parašykite dešimtaine trupmena. Rašykite 2 skaičius po kablelio!
5\frac{4}{5}+0.15
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Paprastosios ir dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 2. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 3. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 5. Algebra: Funkcija
 6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 7. Algebra: Dydžių priklausomybė
 8. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 9. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 10. Algebra: Daugianariai
 11. Algebra: Skaičių lygtys
 12. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 13. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 14. Algebra: Skaičiaus modulis
 15. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 16. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 17. Algebra: Taško koordinatės
 18. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 19. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 20. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 21. Algebra: Tiesinė funkci
 22. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 23. Algebra: Vienanario koeficientas
 24. Algebra:
 25. Algebra: Vienanario koeficientas
 26. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 27. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 28. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 29. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 30. Algebra: Ordinatės ašis
 31. Algebra: Daugianariai
 32. Algebra: Panašūs vienanariai
 33. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 34. Algebra: Tapatybės
 35. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 36. Algebra: Dydžių priklausomybė.
 37. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 38. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 39. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 40. Algebra:
 41. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 42. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.