1877.3. Tiesioginio proporcingumo funkcija

Parašykite atsakymą.

Nustatykite, esant kokiai kintamojo a reikšmei, funkcija 2x+3y=y-1+ay+a yra tiesioginio proporcingumo?
a=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesioginio proporcingumo funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 3. Algebra: Kintamojo reikšmė
 4. Algebra:
 5. Algebra: Priešingi daugianariai
 6. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 11. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 12. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 13. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 14. Algebra: Procentai ir proporcijos
 15. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 16. Algebra: Skirtingi vienanariai
 17. Algebra: Skaičiaus modulis
 18. Algebra: Vienanariai
 19. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 20. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 22. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 23. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 24. Algebra: Skirtingi vienanariai
 25. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 26. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 27. Algebra: Panašūs daugianariai
 28. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 29. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 30. Algebra: Panašūs vienanariai
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 33. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 34. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 37. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 40. Algebra: Ordinatės ašis
 41. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 42. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas