1400.3. Raidė - kintamasis

Užrašykite reiškinį su kintamaisiais.

Taisyklingos figūros (visos briaunos yra lygios) briaunos ilgis yra a, o briaunų skaičius yra n. Kokiu reiškiniu galima apskaičiuoti figūros perimetrą?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Raidė - kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Skaičiaus modulis
  3. Algebra:
  4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  5. Algebra: Tapatybės
  6. Algebra: Koordinačių plokštuma
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė
  8. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės