1400.3. Raidė - kintamasis

Užrašykite reiškinį su kintamaisiais.

Taisyklingos figūros (visos briaunos yra lygios) briaunos ilgis yra a, o briaunų skaičius yra n. Kokiu reiškiniu galima apskaičiuoti figūros perimetrą?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Raidė - kintamasis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  2. Algebra:
  3. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Ordinatės ašis
  8. Algebra:
  9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu