2302.3. Lygčių grafikai

Užrašykite atsakymą.

Duota lygtis y^2=-x^2+9. Atsakykite į klausimus apie šios lygties grafiką. Kokiame taške grafikas kerta x ašį? Užrašykite taško koordinačių didžiausias skaitines reikšmes.

Užrašykite atsakymą.

Koks šios lygties grafikas?

Ar taškas (0;0) priklauso lygties grafikui?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Darbas ir energija.
  2. Fizika: Darbas ir energija.
  3. Algebra: Sumos formulė
  4. Chemija:
  5. Chemija: 10. kl
  6. Algebra: Ekvivalentiškumas
  7. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  8. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  9. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
  10. Algebra: Kombinatorika