2302.3. Lygčių grafikai

Užrašykite atsakymą.

Duota lygtis y^2=-x^2+9. Atsakykite į klausimus apie šios lygties grafiką. Kokiame taške grafikas kerta x ašį? Užrašykite taško koordinačių didžiausias skaitines reikšmes.

Užrašykite atsakymą.

Koks šios lygties grafikas?

Ar taškas (0;0) priklauso lygties grafikui?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
  2. Algebra: Aritmetinė progresija
  3. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  4. Algebra: Kombinatorika
  5. Chemija: 10. kl
  6. Algebra: Ekvivalentiškumas
  7. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  8. Fizika: Darbas ir energija.
  9. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  10. Algebra: Veiksmai su trupmenom