1155.3. Medžiagos būsenos

Pažymėkite teisingą atsakymą

Kuri iš šių savybių priklauso ir skysčiams, ir kietiesiems kūnams?
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Medžiagos būsenos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo rūšys.
  2. Algebra: Proporcijos, procentai
  3. Algebra: Moda
  4. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  5. Fizika: Archimedo dėsnis.
  6. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  10. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės