967.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Parinkite atsakymą.

Ar šis rezultatas yra teisingas? Pavyzdys: 2:3 = 0,7
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  2. Algebra: Hiperbolė
  3. Fizika: Judėjimo rūšys.
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  6. Chemija:
  7. Chemija: Medžiagos kiekis.
  8. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  9. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  10. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.