967.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Parinkite atsakymą.

Ar šis rezultatas yra teisingas? Pavyzdys: 2:3 = 0,7
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo rūšys.
  2. Algebra: ax² + c = 0
  3. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  4. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Chemija:
  7. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  8. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Geometrija: