967.3. Skaičiaus apytikslė reikšmė

Parinkite atsakymą.

Ar šis rezultatas yra teisingas? Pavyzdys: 2:3 = 0,7
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Skaičiaus apytikslė reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  3. Chemija:
  4. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Fizika: Fizikos mokslas ir procesas.
  7. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  8. Fizika: Apšvietimas ir sauga.
  9. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  10. Algebra: ax² + c = 0