1380.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kokia lygties x-16=-16+3 šaknis?
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 2. Algebra:
 3. Algebra: Abcisės ašis
 4. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Algebra: Vienanario koeficientas
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 9. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 10. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 11. Algebra: Abcisės ašis
 12. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 13. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 14. Algebra: Raidė - kintamasis
 15. Algebra:
 16. Algebra: Priešingi daugianariai
 17. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 18. Algebra: Ordinatės ašis
 19. Algebra: Panašūs daugianariai
 20. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 21. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 22. Algebra: Vienanariai
 23. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 24. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 25. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 26. Algebra:
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 28. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 29. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 30. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 31. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 32. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 33. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 34. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 35. Algebra: Skaičių lygtys
 36. Algebra: Panašūs daugianariai
 37. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 38. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 39. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 40. Algebra: Koordinačių plokštuma
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas