2582.3. Tikimybės

Užduotis

18 nykštukų gyvena girioje. Žinoma, kad 13 iš tų nykštukų visada meluoja, o kiti sako tiesą. Girioje yra du keliai ir tu nori išsiaiškinti kuriuo tu greičiau išeisi iš girios.

Parašykite atsakymą.

Kokia yra tikimybė, kad paklausęs vieno nykštuko tu sužinosi teisingą kelią?
Kokia tikimybė, kad iš paklaustų 2 nykštukų abu meluos? Gautos trupmenos nesuapvalink
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Tikimybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tikimybės
  2. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  3. Algebra: Geometrinė progresija
  4. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  5. Fizika: Darbas ir energija.
  6. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  7. Chemija:
  8. Algebra: Koeficientas
  9. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  10. Algebra: Funkcija ir jos savybės