2582.3. Tikimybės

Užduotis

18 nykštukų gyvena girioje. Žinoma, kad 13 iš tų nykštukų visada meluoja, o kiti sako tiesą. Girioje yra du keliai ir tu nori išsiaiškinti kuriuo tu greičiau išeisi iš girios.

Parašykite atsakymą.

Kokia yra tikimybė, kad paklausęs vieno nykštuko tu sužinosi teisingą kelią?
Kokia tikimybė, kad iš paklaustų 2 nykštukų abu meluos? Gautos trupmenos nesuapvalink
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Tikimybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  2. Chemija:
  3. Fizika: Transporto vystymasis
  4. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  5. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  6. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  7. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  8. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  9. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  10. Algebra: Ekvivalentiškumas