2582.3. Tikimybės

Užduotis

18 nykštukų gyvena girioje. Žinoma, kad 13 iš tų nykštukų visada meluoja, o kiti sako tiesą. Girioje yra du keliai ir tu nori išsiaiškinti kuriuo tu greičiau išeisi iš girios.

Parašykite atsakymą.

Kokia yra tikimybė, kad paklausęs vieno nykštuko tu sužinosi teisingą kelią?
Kokia tikimybė, kad iš paklaustų 2 nykštukų abu meluos? Gautos trupmenos nesuapvalink
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Tikimybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  2. Fizika: Elektros sauga.
  3. Algebra: Aritmetinė progresija
  4. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  5. Algebra: Bendri elementai
  6. Algebra: Koeficientas
  7. Chemija:
  8. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  9. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  10. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas