KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

2582.3. Tikimybės

Užduotis

18 nykštukų gyvena girioje. Žinoma, kad 13 iš tų nykštukų visada meluoja, o kiti sako tiesą. Girioje yra du keliai ir tu nori išsiaiškinti kuriuo tu greičiau išeisi iš girios.

Parašykite atsakymą.

Kokia yra tikimybė, kad paklausęs vieno nykštuko tu sužinosi teisingą kelią?
Kokia tikimybė, kad iš paklaustų 2 nykštukų abu meluos? Gautos trupmenos nesuapvalink
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Tikimybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Darbas ir energija.
 2. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
 3. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 4. Algebra: Geometrinė progresija
 5. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 6. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 7. Fizika: Energijos transformavimas.
 8. Fizika: Medžiagos ir konstrukcijos
 9. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 10. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas