759.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Ar šis teiginys teisingas?

2 stačių kampų suma visada yra pastovi.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  2. Algebra: Panašūs daugianariai
  3. Algebra: Funkcija
  4. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  5. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  7. Algebra: Skaičiaus modulis
  8. Algebra: Lygties sąvoka
  9. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  10. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka