1299.3. Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

užrašykite atsakymą.

Kiek šaknų turi duota lygtis? Jeigu tinka visi skaičiai, rašykite R.
6x=3x+12
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  2. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  3. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  4. Algebra: Racionalieji skaičiai
  5. Algebra:
  6. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  7. Algebra: Abcisės ašis
  8. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  9. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  10. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.