2405.3. Kvadratinės nelygybės

Pasirinkite atsakymą (galimi keli teisingi atsakymai)

Duota kvadratinė nelygybė x^2-2x-8>0. Kurie iš duotų skaičių tenkina nelygybę ir yra jos sprendinių aibės dalis?

Ar ši nelygybė griežta ar negriežta?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Kvadratinės nelygybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija:
 2. Algebra: Lygčių grafikai
 3. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 4. Algebra: Diferencijavimas
 5. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 6. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 7. Algebra: Sumos formulė
 8. Algebra: Geometrinė progresija
 9. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 10. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 11. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 12. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 13. Fizika: Energijos transformavimas.
 14. Algebra: Diferencijavimas
 15. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 16. Geometrija:
 17. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 18. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 19. Algebra: Lygčių grafikai
 20. Chemija:
 21. Fizika: Žvaigždės.
 22. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 23. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 24. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 25. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 26. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 27. Fizika: Transporto vystymasis
 28. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 29. Algebra: Geometrinė progresija
 30. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 31. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 32. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 33. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 34. Geometrija:
 35. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 36. Geometrija:
 37. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 38. Algebra: Geometrinė progresija
 39. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 40. Algebra: Bendri elementai
 41. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 42. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.