2405.3. Kvadratinės nelygybės

Pasirinkite atsakymą (galimi keli teisingi atsakymai)

Duota kvadratinė nelygybė x^2-2x-8>0. Kurie iš duotų skaičių tenkina nelygybę ir yra jos sprendinių aibės dalis?

Ar ši nelygybė griežta ar negriežta?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Kvadratinės nelygybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
  2. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
  3. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  4. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  5. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
  6. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  7. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  8. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  9. Fizika: Transporto vystymasis
  10. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.