2811.3. Energijos transformavimas.

Parašykite teisingą atsakymą

Apskaičiuokit kinetinę energiją bėgiko, kuris bėga 2 m/s greičiu, jo kūno masė 50 kg!
Ek=
J
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Efektyvus ir saugus energijos panaudojimas.
Potemė
Energijos transformavimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 2. Geometrija:
 3. Algebra: Geometrinė progresija
 4. Geometrija:
 5. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 6. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 7. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 8. Algebra: Lygčių grafikai
 9. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 10. Geometrija:
 11. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 12. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 13. Algebra: Sumos formulė
 14. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 15. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 16. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 17. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 18. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 19. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 20. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 21. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 22. Fizika: Energijos transformavimas.
 23. Fizika: Transporto vystymasis
 24. Chemija:
 25. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 26. Algebra: Geometrinė progresija
 27. Algebra: Diferencijavimas
 28. Algebra: Diferencijavimas
 29. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 30. Algebra: Bendri elementai
 31. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 32. Fizika: Žvaigždės.
 33. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 34. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 35. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 36. Chemija:
 37. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 38. Algebra: Geometrinė progresija
 39. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 40. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 41. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 42. Algebra: Lygčių grafikai