2811.3. Energijos transformavimas.

Parašykite teisingą atsakymą

Apskaičiuokit kinetinę energiją bėgiko, kuris bėga 2 m/s greičiu, jo kūno masė 50 kg!
Ek=
J
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Efektyvus ir saugus energijos panaudojimas.
Potemė
Energijos transformavimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 2. Chemija:
 3. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 4. Algebra: Bendri elementai
 5. Algebra: Geometrinė progresija
 6. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 7. Algebra: Geometrinė progresija
 8. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 9. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 10. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 11. Algebra: Lygčių grafikai
 12. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 13. Geometrija:
 14. Algebra: Geometrinė progresija
 15. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 16. Fizika: Žvaigždės.
 17. Algebra: Sumos formulė
 18. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 19. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 20. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 21. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 22. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 23. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 24. Geometrija:
 25. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 26. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 27. Algebra: Diferencijavimas
 28. Algebra: Diferencijavimas
 29. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 30. Algebra: Lygčių grafikai
 31. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 32. Fizika: Energijos transformavimas.
 33. Chemija:
 34. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 35. Geometrija:
 36. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 37. Fizika: Transporto vystymasis
 38. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 39. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 40. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 41. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 42. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.