304.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Atomo krūvis sutampa su elemento atominiu skaičiumi periodinėje lentelėje.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Algebra: Realieji skaičiai
  3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  6. Fizika: Slėgis.
  7. Algebra: Parabolė
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  10. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai