304.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Atomo krūvis sutampa su elemento atominiu skaičiumi periodinėje lentelėje.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  2. Geometrija:
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  5. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  6. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  7. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  8. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  9. Fizika:
  10. Algebra: Parabolė