304.3. Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

Atomo krūvis sutampa su elemento atominiu skaičiumi periodinėje lentelėje.
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Algebra: Moda
  4. Algebra: Parabolė
  5. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  6. Algebra: Kvadratinė šaknis
  7. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Fizika: