3042.3. Kvadratinės lygtys

Įrašykite trūkstamą žodį.

Kvadratinė lygtis ax^2+bx+c=0 vadinama kvadratine lygtimi , jeigu bent vienas lygties koeficientas b arba c lygus nuliui.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Geometrija:
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Fizika: Garso sklidimas.
  6. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  7. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  8. Fizika:
  9. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  10. Geometrija: Rombas ir jo savybės