3042.3. Kvadratinės lygtys

Įrašykite trūkstamą žodį.

Kvadratinė lygtis ax^2+bx+c=0 vadinama kvadratine lygtimi , jeigu bent vienas lygties koeficientas b arba c lygus nuliui.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  3. Algebra: Kvadratinė šaknis
  4. Chemija: 10. kl
  5. Algebra: ax² + bx = 0
  6. Geometrija:
  7. Algebra: Realieji skaičiai
  8. Algebra: Diskriminantas
  9. Fizika: Garso sklidimas.
  10. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.