3042.3. Kvadratinės lygtys

Įrašykite trūkstamą žodį.

Kvadratinė lygtis ax^2+bx+c=0 vadinama kvadratine lygtimi , jeigu bent vienas lygties koeficientas b arba c lygus nuliui.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės lygtys
Potemė
Kvadratinės lygtys

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: Parabolė
  3. Algebra: Realieji skaičiai
  4. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  5. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  6. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  7. Algebra: Hiperbolė
  8. Fizika: Garso sklidimas.
  9. Algebra: Diskriminantas
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis