234.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite (3+2\div 2)\times 4+(1+2)\times 5 !
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygties sąvoka
 2. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 3. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 4. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 5. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 6. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 9. Algebra: Tapatybės
 10. Algebra: Vienanariai
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 13. Algebra: Raidė - kintamasis
 14. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 15. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 16. Algebra:
 17. Algebra: Panašūs vienanariai
 18. Algebra: Racionalieji skaičiai
 19. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 20. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 21. Algebra: Raidė - kintamasis
 22. Algebra: Koordinačių plokštuma
 23. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 24. Algebra: Vienodi vienanariai
 25. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 26. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 27. Algebra: Skaičių lygtys
 28. Algebra:
 29. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 30. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 31. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 32. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 33. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 34. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 35. Algebra: Vienanario koeficientas
 36. Algebra: Panašūs daugianariai
 37. Algebra: Vienanariai
 38. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 39. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 40. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 41. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 42. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės