234.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite (3+2\div 2)\times 4+(1+2)\times 5 !
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  2. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  3. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  4. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  5. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  7. Algebra:
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  10. Algebra: