234.3. Tapatybių reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite (3+2\div 2)\times 4+(1+2)\times 5 !
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 2. Algebra: Panašūs daugianariai
 3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 4. Algebra:
 5. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 6. Algebra:
 7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 8. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 9. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 10. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 11. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 12. Algebra: Lygties sąvoka
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Algebra: Vienanario koeficientas
 15. Algebra: Racionalieji skaičiai
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 18. Algebra: Raidė - kintamasis
 19. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 20. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 21. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 22. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 23. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 24. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 25. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 26. Algebra: Vienanariai
 27. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 28. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 29. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 30. Algebra: Panašūs vienanariai
 31. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 32. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 33. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 34. Algebra: Raidė - kintamasis
 35. Algebra: Skaičių lygtys
 36. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 37. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 38. Algebra: Koordinačių plokštuma
 39. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 40. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Algebra: Vienanariai