2020.3. ax² + c = 0

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite lygties x^2=4k^2+4k+1 šaknį.
(∆- įrašo vieta) x=| ∆ |