647.3. Daugianariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai daugianaris?
x-x-y
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Algebra: Abcisės ašis
  5. Algebra:
  6. Algebra: Taško koordinatės
  7. Algebra: Skaičiaus modulis
  8. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai