2988.3. Archimedo dėsnis.

Parašykite teisingą atsakymą

Laivelio modelis plūduriuoja vandenyje. Kokia Archimedo jėga veikia laivelį, jeigu žinoma, kad jis išstumia 9 litrus vandens?
F_{A}=
N
Klasė:
8
Dalykas
Fizika
Tema
Jėgos ir sauga
Potemė
Archimedo dėsnis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: 10. kl
  2. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  3. Geometrija:
  4. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  5. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  6. Fizika: Medžiagos būsenos
  7. Fizika: Judėjimo rūšys.
  8. Algebra: Trupmenos išraiška
  9. Fizika: Archimedo dėsnis.
  10. Algebra: Proporcijos, procentai