2471.3. Stačiakampis ir jo savybės

Duotas stačiakampio perimetras ir plotas. Nustatykite stačiakampio kraštinių ilgius, atsakyme pradėdami rašyti nuo trumpesnės.

Plotas = 6cm^2 , o perimetras = 10cm
cm
cm
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Stačiakampis ir jo savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo grafikas..
  2. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  3. Fizika:
  4. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  5. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  6. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  7. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  8. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  9. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  10. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.