2471.3. Stačiakampis ir jo savybės

Duotas stačiakampio perimetras ir plotas. Nustatykite stačiakampio kraštinių ilgius, atsakyme pradėdami rašyti nuo trumpesnės.

Plotas = 6cm^2 , o perimetras = 10cm
cm
cm
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Stačiakampis ir jo savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
 2. Fizika:
 3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 4. Algebra: Diskriminantas
 5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
 6. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
 7. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 8. Fizika: Judėjimo grafikas..
 9. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 10. Algebra: Diskriminantas
 11. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
 12. Geometrija:
 13. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys
 14. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 15. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
 16. Fizika: Optinių prietaisų charakteristikos ir panaudojimas.
 17. Fizika:
 18. Fizika: Garso savybės
 19. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
 20. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
 21. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
 22. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
 23. Algebra: Proporcijos, procentai
 24. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
 25. Fizika: Apšvietimas ir sauga
 26. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros KĻŪDA UZDEVUMĀ
 27. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
 28. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 29. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 30. Algebra: Moda
 31. Geometrija:
 32. Algebra: Moda
 33. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
 34. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
 35. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
 36. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
 37. Fizika: Medžiagos būsenos
 38. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
 39. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 40. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
 41. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 42. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai