2292.3. Lygčių grafikai

Pavaizduotas grafikas yra tiesė. Iš grafiko nustatykite tiesės susikirtimą su abscisių ir ordinačių ašimis ir užrašykite tinkama forma (x, y).


Užrašykite teisingą atsakymą.

Susikirtimas su abscise:
Susikirtimas su ordinate:
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  2. Algebra: Veiksmai su trupmenom
  3. Algebra: Kvadratinės nelygybės
  4. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
  5. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
  6. Geometrija: Geometrinis uždavinys ir jo sprendimas
  7. Algebra: Varijacinė eilutė
  8. Geometrija:
  9. Algebra: Lygčių grafikai
  10. Fizika: Paprastieji mechanizmai.