518.3. Fizikos mokslas ir procesai.

Koks procesas - šviesos, elektros, mechaninis ar šilumos yra parodytas paveikslėlyje? Galimas tik vienas atsakymas!


Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikos mokslas ir procesai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tikimybė
  2. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
  3. Algebra: ax² + c = 0
  4. Algebra: ax² + bx = 0
  5. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  6. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  7. Algebra: Trupmenos
  8. Chemija:
  9. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  10. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.