518.3. Fizikos mokslas ir procesai.

Koks procesas - šviesos, elektros, mechaninis ar šilumos yra parodytas paveikslėlyje? Galimas tik vienas atsakymas!


Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikos mokslas ir procesai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Algebra: Kvadratinė šaknis
  3. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  4. Fizika: Garso sklidimas
  5. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  6. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  7. Algebra: Moda
  8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  9. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  10. Geometrija: Trapecija, jos elementai, trapecijos tipai, trapecijos savybės, lygiašonės trapecijos savybės