880.3. Racionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai racionalusis skaičius? \sqrt{4}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  2. Algebra: Formulė y = k/x
  3. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  4. Fizika: Šviesos spektras.
  5. Algebra: Diskriminantas
  6. Algebra: Trupmenos
  7. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  10. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.