845.3. Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai

Nurodykite intervalą, kuriam priklauso x. Teigiamą begalybę žymėkite +B, o neigiamą - -B.
15x-11\ge x\div 3

[ ; ]
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  2. Chemija:
  3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  4. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  5. Algebra: Hiperbolė
  6. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  7. Chemija: Medžiagos kiekis.
  8. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).