456.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užrašykite cheminės reakcijos lygtį Li--> LiOH. Kaip papildomus reagentus galima naudoti O2, H2O, Zn, NaOH, HCl)

Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 2. Geometrija:
 3. Fizika: Žvaigždės.
 4. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 5. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 6. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 7. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 8. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 9. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 10. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 11. Algebra: Geometrinė progresija
 12. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 13. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 14. Algebra: Lygčių grafikai
 15. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 16. Algebra: Geometrinė progresija
 17. Algebra: Diferencijavimas
 18. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 19. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 20. Geometrija:
 21. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 22. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 23. Fizika: Energijos transformavimas.
 24. Chemija:
 25. Geometrija:
 26. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 27. Algebra: Diferencijavimas
 28. Algebra: Sumos formulė
 29. Algebra: Bendri elementai
 30. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 31. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 32. Chemija:
 33. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 34. Algebra: Lygčių grafikai
 35. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 36. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 37. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 38. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 39. Fizika: Transporto vystymasis
 40. Algebra: Geometrinė progresija
 41. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 42. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu