456.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užrašykite cheminės reakcijos lygtį Li--> LiOH. Kaip papildomus reagentus galima naudoti O2, H2O, Zn, NaOH, HCl)

Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 2. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 3. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 4. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 5. Algebra: Diferencijavimas
 6. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 7. Geometrija:
 8. Chemija:
 9. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 10. Fizika: Žvaigždės.
 11. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 12. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 13. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 14. Fizika: Energijos transformavimas.
 15. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 16. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 17. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 18. Algebra: Geometrinė progresija
 19. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 20. Geometrija:
 21. Algebra: Diferencijavimas
 22. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 23. Algebra: Geometrinė progresija
 24. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 25. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 26. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 27. Geometrija:
 28. Fizika: Transporto vystymasis
 29. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 30. Algebra: Sumos formulė
 31. Algebra: Geometrinė progresija
 32. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 33. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 34. Chemija:
 35. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 36. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 37. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 38. Algebra: Lygčių grafikai
 39. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 40. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 41. Algebra: Lygčių grafikai
 42. Algebra: Bendri elementai