456.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užrašykite cheminės reakcijos lygtį Li--> LiOH. Kaip papildomus reagentus galima naudoti O2, H2O, Zn, NaOH, HCl)

Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 2. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 3. Geometrija:
 4. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 5. Algebra: Bendri elementai
 6. Algebra: Lygčių grafikai
 7. Algebra: Geometrinė progresija
 8. Chemija:
 9. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 10. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 11. Chemija:
 12. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 13. Algebra: Sumos formulė
 14. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 15. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 16. Algebra: Geometrinė progresija
 17. Fizika: Žvaigždės.
 18. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 19. Fizika: Energijos transformavimas.
 20. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 21. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 22. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 23. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 24. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 25. Algebra: Lygčių grafikai
 26. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 27. Geometrija:
 28. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 29. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 30. Algebra: Geometrinė progresija
 31. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 32. Algebra: Diferencijavimas
 33. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 34. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 35. Algebra: Diferencijavimas
 36. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 37. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 38. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 39. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 40. Fizika: Transporto vystymasis
 41. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 42. Geometrija: