456.3. Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Užrašykite cheminės reakcijos lygtį Li--> LiOH. Kaip papildomus reagentus galima naudoti O2, H2O, Zn, NaOH, HCl)

Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Neorganinių medžiagų kitimų įvairovė.
Potemė
Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija:
 2. Fizika: Transporto vystymasis
 3. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 4. Algebra: Lygčių grafikai
 5. Chemija:
 6. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 7. Algebra: Geometrinė progresija
 8. Fizika: Žvaigždės.
 9. Algebra: Diferencijavimas
 10. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 11. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 12. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas.
 13. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 14. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 15. Chemija: Medžiagų klasifikavimas.
 16. Chemija:
 17. Algebra: Diferencijavimas
 18. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 19. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 20. Algebra: Funkcija ir jos savybės
 21. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 22. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 23. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 24. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
 25. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 26. Geometrija:
 27. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 28. Algebra: Sumos formulė
 29. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
 30. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 31. Algebra: Bendri elementai
 32. Algebra: Geometrinė progresija
 33. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 34. Fizika: Energijos transformavimas.
 35. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 36. Algebra: Geometrinė progresija
 37. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 38. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 39. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 40. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 41. Geometrija:
 42. Algebra: Lygčių grafikai