KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1385.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kokia yra lygties x-x+x-x=3-3-3+3 šaknis? (jei šaknies nėra, rašykite S, jei šaknis gali būti visi realieji skaičiai - rašykite R)
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 4. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 5. Algebra: Vienanariai
 6. Algebra: Trinariai
 7. Algebra: Funkcija
 8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 9. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 10. Algebra: Taško koordinatės
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 13. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 14. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 15. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 16. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 17. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 18. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 19. Algebra: Kintamojo reikšmė
 20. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 21. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 22. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 23. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 25. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 26. Algebra: Koordinačių plokštuma
 27. Algebra: Raidė - kintamasis
 28. Algebra: Koordinačių plokštuma
 29. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 30. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 31. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 32. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 33. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 34. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 35. Algebra: Lygčių savybės
 36. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 37. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 38. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 39. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 40. Algebra: Panašūs vienanariai
 41. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 42. Algebra: