1385.3. Lygčių su šaknimis sprendimas

Parašykite atsakymą.

Kokia yra lygties x-x+x-x=3-3-3+3 šaknis? (jei šaknies nėra, rašykite S, jei šaknis gali būti visi realieji skaičiai - rašykite R)
x=
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Lygtys ir jų sprendiniai
Potemė
Lygčių su šaknimis sprendimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  2. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  3. Algebra:
  4. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  5. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  6. Algebra: Taško koordinatės
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  9. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai