KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1238.3. Priešingi daugianariai

suraskite klaidą. Užrašykite klaidingą narį. Užrašykite teisingą narį. Atkreipkite dėmesį į ženklus, būtinai juos parašykite.

Daugianariui 13xyz^{2}-12xy^{2}z-11x^{2}yz-10xyz priešingas daugianaris -13xyz^{2}+12xy^{2}z+11x^{2}yz-10xy.
Klaidingas narys
Pataisymas
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 2. Algebra: Vienanariai
 3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 5. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 7. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 8. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 10. Algebra: Abcisės ašis