1238.3. Priešingi daugianariai

suraskite klaidą. Užrašykite klaidingą narį. Užrašykite teisingą narį. Atkreipkite dėmesį į ženklus, būtinai juos parašykite.

Daugianariui 13xyz^{2}-12xy^{2}z-11x^{2}yz-10xyz priešingas daugianaris -13xyz^{2}+12xy^{2}z+11x^{2}yz-10xy.
Klaidingas narys
Pataisymas
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trinariai
  2. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  3. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  4. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  5. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  6. Algebra: Raidė - kintamasis
  7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  8. Algebra: Koordinačių plokštuma
  9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.