3133.3. Panašūs vienanariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar teiginys apie panašius vienanarius yra teisingas?
"Panašūs vienanariai gali turėti skirtingus koeficientus".
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 3. Algebra: Lygčių savybės
 4. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 5. Algebra: Ordinatės ašis
 6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 7. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 8. Algebra: Trinariai
 9. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 10. Algebra: Dvinariai
 11. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 12. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 13. Algebra: Procentai ir proporcijos
 14. Algebra: Procentai ir proporcijos
 15. Algebra: Procentai ir proporcijos
 16. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 17. Algebra: Vienanariai
 18. Algebra: Vienanario koeficientas
 19. Algebra:
 20. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 21. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 23. Algebra: Vienodi vienanariai
 24. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 25. Algebra: Panašūs daugianariai
 26. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 28. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 29. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 30. Algebra:
 31. Algebra: Panašūs daugianariai
 32. Algebra: Priešingi daugianariai
 33. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 34. Algebra: Procentai ir proporcijos
 35. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 36. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 37. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 38. Algebra: Dvinariai
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 40. Algebra:
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx