3133.3. Panašūs vienanariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar teiginys apie panašius vienanarius yra teisingas?
"Panašūs vienanariai gali turėti skirtingus koeficientus".
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ordinatės ašis
 2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 3. Algebra: Panašūs daugianariai
 4. Algebra: Lygčių savybės
 5. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 6. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 8. Algebra: Panašūs daugianariai
 9. Algebra: Procentai ir proporcijos
 10. Algebra: Dvinariai
 11. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 12. Algebra: Priešingi daugianariai
 13. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 14. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 15. Algebra:
 16. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 17. Algebra:
 18. Algebra: Procentai ir proporcijos
 19. Algebra: Procentai ir proporcijos
 20. Algebra:
 21. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 22. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 23. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 24. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 25. Algebra: Vienanariai
 26. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 27. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 28. Algebra: Trinariai
 29. Algebra: Procentai ir proporcijos
 30. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 31. Algebra: Vienodi vienanariai
 32. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 33. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 34. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 35. Algebra: Vienanario koeficientas
 36. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 37. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 38. Algebra: Dvinariai
 39. Algebra: Panašūs vienanariai
 40. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 42. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės