3028.3. Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.

Formulė \frac{AC}{2} apibrėžia trapecijos ___________-


Parinkite teisingą atsakymą.

Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Trapecija. Trikampio ir trapecijos vidurinės linijos.
Potemė
Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  2. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  3. Algebra: ax² + c = 0
  4. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  5. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  6. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  7. Fizika:
  8. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  9. Algebra: Racionali išraiška
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas