115.3. Šviesos spektras.

Kuriame paveikslėlyje (A;B;C;D) raudona spalva sumažinta iki minimumo?


Parašykite teisingą atsakymą

Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos spektras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgščių, bazių ir druskų cheminės formulės ir pavadinimai.
  2. Algebra: ax² + c = 0
  3. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  4. Algebra: Moda
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  6. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  7. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  8. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  9. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  10. Fizika: Šviesos spektras.