115.3. Šviesos spektras.

Kuriame paveikslėlyje (A;B;C;D) raudona spalva sumažinta iki minimumo?


Parašykite teisingą atsakymą

Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesos spektras.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  3. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: ax² + c = 0
  6. Chemija:
  7. Algebra: Mediana
  8. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  9. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  10. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.