1990.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymą.

Vienanarį 2zp^6l \left(-9p^3l^5\right) užrašykite įprasta forma.

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  2. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  3. Algebra: Kintamojo reikšmė
  4. Algebra: Trinariai
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Algebra: Dydžių priklausomybė
  7. Algebra: Skaičių lygtys
  8. Algebra: Dydžių priklausomybė
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Lygčių savybės