1990.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymą.

Vienanarį 2zp^6l \left(-9p^3l^5\right) užrašykite įprasta forma.

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  5. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  6. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  7. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  8. Algebra:
  9. Algebra: Raidė - kintamasis
  10. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai