1990.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymą.

Vienanarį 2zp^6l \left(-9p^3l^5\right) užrašykite įprasta forma.

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  2. Algebra:
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė
  5. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  6. Algebra: Funkcija
  7. Algebra: Dydžių priklausomybė
  8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  9. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  10. Algebra: Panašūs vienanariai