1990.3. Veiksmai su vienanariais

Parinkite atsakymą.

Vienanarį 2zp^6l \left(-9p^3l^5\right) užrašykite įprasta forma.

Vienanario laipsnis =
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Veiksmai su vienanariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  2. Algebra: Abcisės ašis
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  5. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Algebra: Dydžių priklausomybė
  9. Algebra: Ordinatės ašis
  10. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.