2223.3. Veiksmai su trupmenom

Parašykite atsakymą.

Duotas trupmeninis skaičius, kuris išskaidytas į dauginamuosius taip, kad galima padalinti skaitiklius ir vardiklius iš bendro daugiklio. Koks bendras daugiklis? \frac{4\times 9\times 7}{5\times 7\times 11}

Suraskite skaitiklio ir vardiklio bendrą daugiklį ir suprastinkite trupmeną. \frac{42}{77}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
8 klasės kurso kartojimas
Potemė
Veiksmai su trupmenom

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Astronomijos samprata.
  2. Algebra: Aritmetinė progresija
  3. Algebra: Kombinatorika
  4. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  5. Algebra: Kombinatorika
  6. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  7. Algebra: Lygčių grafikai
  8. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  9. Fizika: Energijos panaudojimas gyvenime.
  10. Algebra: Funkcija ir jos savybės