1888.3. Tiesinė funkcija

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite, esant kokiam x, funkcijų y=5x+3 ir y=15-x reikšmės yra vienodos, ir apskaičiuokite y reikšmę.
x=
y=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Algebra: Skirtingi vienanariai
  4. Algebra:
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  9. Algebra: Tapatybės
  10. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė