1888.3. Tiesinė funkcija

Užrašykite atsakymą.

Nustatykite, esant kokiam x, funkcijų y=5x+3 ir y=15-x reikšmės yra vienodos, ir apskaičiuokite y reikšmę.
x=
y=
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Tiesinė funkcija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Daugianariai
  2. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  3. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  4. Algebra: Skirtingi vienanariai
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  8. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  9. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.