1253.3. Greitosios daugybos formulės.

Parašykite atsakymą.

Išskaidykite dauginamaisiais duotą daugianarį 72-2x^{2}, panaudodami greitosios daugybos formulę.

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 2. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 3. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 4. Algebra: Racionalieji skaičiai
 5. Algebra: Trinariai
 6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 7. Algebra: Daugianariai
 8. Algebra:
 9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 11. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 12. Algebra: Skaičių lygtys
 13. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 14. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 15. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 16. Algebra: Panašūs vienanariai
 17. Algebra: Abcisės ašis
 18. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 19. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 20. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 21. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 22. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 23. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 24. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 25. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 26. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 27. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 28. Algebra: Lygčių savybės
 29. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 30. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 31. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 32. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 33. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 34. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 35. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 36. Algebra: Tapatybės
 37. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 38. Algebra: Tapatybės
 39. Algebra: Racionalieji skaičiai
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 41. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 42. Algebra: Taško koordinatės