1253.3. Greitosios daugybos formulės.

Parašykite atsakymą.

Išskaidykite dauginamaisiais duotą daugianarį 72-2x^{2}, panaudodami greitosios daugybos formulę.

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  2. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  3. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  4. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  5. Algebra:
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  8. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  9. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
  10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b