595.3. Tapačių reiškinių transformacija

Parašykite atsakymą.

Koks atliekamas matematinis veiksmas? \frac{(12+5)}{6}\times 5^8
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dydžių priklausomybė
 2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 3. Algebra: Dydžių priklausomybė
 4. Algebra: Procentai ir proporcijos
 5. Algebra:
 6. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 8. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 9. Algebra: Dydžių priklausomybė
 10. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 11. Algebra: Vienodi vienanariai
 12. Algebra: Skaičiaus modulis
 13. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 14. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 15. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 16. Algebra: Dvinariai
 17. Algebra: Taško koordinatės
 18. Algebra: Funkcija y = x²
 19. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 20. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 21. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 22. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 23. Algebra: Vienanario koeficientas
 24. Algebra:
 25. Algebra: Trinariai
 26. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 27. Algebra: Tapatybės
 28. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 29. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 30. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 31. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 32. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 33. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 34. Algebra: Daugianariai
 35. Algebra: Panašūs vienanariai
 36. Algebra: Skirtingi vienanariai
 37. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 39. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 40. Algebra: Abcisės ašis
 41. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 42. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis