595.3. Tapačių reiškinių transformacija

Parašykite atsakymą.

Koks atliekamas matematinis veiksmas? \frac{(12+5)}{6}\times 5^8
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dydžių priklausomybė
 2. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 5. Algebra: Dvinariai
 6. Algebra: Funkcija y = x²
 7. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 8. Algebra: Daugianariai
 9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 10. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 11. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 12. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 13. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 14. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 15. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 16. Algebra:
 17. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 18. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 19. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 20. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Algebra: Dydžių priklausomybė
 23. Algebra: Taško koordinatės
 24. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 27. Algebra: Dydžių priklausomybė
 28. Algebra:
 29. Algebra: Trinariai
 30. Algebra: Vienanario koeficientas
 31. Algebra: Skaičiaus modulis
 32. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 33. Algebra: Tapatybės
 34. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 35. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 36. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 37. Algebra: Abcisės ašis
 38. Algebra: Procentai ir proporcijos
 39. Algebra: Skirtingi vienanariai
 40. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 41. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 42. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas