595.3. Tapačių reiškinių transformacija

Parašykite atsakymą.

Koks atliekamas matematinis veiksmas? \frac{(12+5)}{6}\times 5^8
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapačių reiškinių transformacija

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 2. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 3. Algebra: Panašūs vienanariai
 4. Algebra: Abcisės ašis
 5. Algebra: Vienanario koeficientas
 6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 7. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 8. Algebra: Trinariai
 9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 10. Algebra: Dydžių priklausomybė
 11. Algebra: Skaičiaus modulis
 12. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 13. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 15. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 16. Algebra: Dydžių priklausomybė
 17. Algebra:
 18. Algebra: Skirtingi vienanariai
 19. Algebra: Dvinariai
 20. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 21. Algebra: Funkcija y = x²
 22. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 23. Algebra: Procentai ir proporcijos
 24. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 25. Algebra: Tapatybės
 26. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 27. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 28. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 29. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 30. Algebra:
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Vienodi vienanariai
 33. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 34. Algebra: Dydžių priklausomybė
 35. Algebra: Taško koordinatės
 36. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 37. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 38. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 39. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 40. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 41. Algebra: Daugianariai
 42. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės