151.3. Medžiagos kiekis

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite 0,75 g NaI kiekį moliais. Atsakymą suapvalinkite vienos dešimtosios tikslumu!
mmol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Algebra: ax² + bx = 0
  3. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  4. Fizika: Garso pasekmės.
  5. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  6. Algebra: ax² + c = 0
  7. Algebra: Mediana
  8. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  9. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  10. Algebra: