151.3. Medžiagos kiekis

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite 0,75 g NaI kiekį moliais. Atsakymą suapvalinkite vienos dešimtosios tikslumu!
mmol
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Medžiagų oksidacija.
Potemė
Medžiagos kiekis.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  2. Algebra: Grafikas
  3. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  4. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  5. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
  6. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  7. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Algebra: Proporcijos, procentai
  10. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.