3131.3. Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite rombo įstrižainės ilgį, kai figūros plotas yra 152cm^2 ir viena įstrižainė yra 16cm.
cm
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Daugiakampio plotai
Potemė
Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  2. Algebra: Tikimybė
  3. Algebra: Trupmenos
  4. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Fizika: Judėjimo grafikas..
  7. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  8. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  9. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  10. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)