2316.3. Lygčių sistemos sąvoka

Užduotis.

  Duotas topografinis žemėlapis, kuriame yra koordinačių plokštuma. Žinoma, kad kažkur yra piratų lobis. Kadangi senasis piratas buvo matematikas, lobiį paslėpė taške, kur susikerta dvi funkcijos. Kokiame taške paslėptas lobis, jei funkcijos lygtis yra

y=-x^2+3 ir x+y=1 Jei randate du susikirtimo taškus, žinokite, kad piratas buvo gudrus ir lobį paslėpė dvejose vietose padalintą į dvi dalis. Keliose vietose yra paslėptas lobis?

Parašykite atsakymą.

Kokios yra lobio koordinatės? Jei yra daugiau susikirtimo taškų, parašykite tuos, kur abi koordinatės yra teigiamos. Jei tokių taškų yra daug, parašykite tuos, kurių abcisės ir ordinačių suma yra didesnė.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių sistemos sąvoka

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Metalų cheminės savybės
  2. Algebra: Ekvivalentiškumas
  3. Fizika: Energijos transformavimas.
  4. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  5. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  6. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
  7. Geometrija: Proporcingų atkarpų santykis, panašūs trikampiai, panašumo koeficientas
  8. Algebra: Koeficientas
  9. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
  10. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris