834.3. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Užpildykite tarpus.

Užbaikite sakinį vienu iš terminų: statinis, įžambinė, smailus kampas, bukas kampas, status kampas (atsakymą rašykite vardininko linksniu).
Stačiojo trikampio kraštinė, kuri yra ilgesnė už kitas kraštines, yra - .
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio kampų suma. Stačiojo trikampio savybė
Potemė
Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 2. Algebra: Tapatybės
 3. Algebra: Vienodi vienanariai
 4. Algebra:
 5. Algebra: Skirtingi vienanariai
 6. Algebra: Kintamojo reikšmė
 7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 10. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 11. Algebra: Funkcija y = x²
 12. Algebra: Skirtingi vienanariai
 13. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 14. Algebra: Panašūs daugianariai
 15. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 16. Algebra: Abcisės ašis
 17. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 18. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 19. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 20. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 21. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 22. Algebra: Vienanariai
 23. Algebra: Skirtingi vienanariai
 24. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 25. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 26. Algebra: Vienanario koeficientas
 27. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 28. Geometrija:
 29. Algebra: Procentai ir proporcijos
 30. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 31. Algebra: Tapatybės
 32. Algebra: Dydžių priklausomybė
 33. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 36. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 37. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 38. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 39. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 40. Algebra: Skaičiaus modulis
 41. Algebra:
 42. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)