834.3. Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Užpildykite tarpus.

Užbaikite sakinį vienu iš terminų: statinis, įžambinė, smailus kampas, bukas kampas, status kampas (atsakymą rašykite vardininko linksniu).
Stačiojo trikampio kraštinė, kuri yra ilgesnė už kitas kraštines, yra - .
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampio kampų suma. Stačiojo trikampio savybė
Potemė
Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanariai
  2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  3. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  4. Algebra: Kintamojo reikšmė
  5. Algebra: Funkcija y = x²
  6. Algebra: Skirtingi vienanariai
  7. Algebra: Tapatybės
  8. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  9. Algebra: Skirtingi vienanariai
  10. Algebra: Vienodi vienanariai
  11. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  12. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  13. Algebra: Dydžių priklausomybė
  14. Algebra: Skirtingi vienanariai
  15. Algebra: Abcisės ašis
  16. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  17. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  18. Algebra:
  19. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  20. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  21. Geometrija:
  22. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  23. Algebra: Procentai ir proporcijos
  24. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  25. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  26. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  27. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  28. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  29. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  30. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  31. Algebra:
  32. Algebra: Skaičiaus modulis
  33. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  34. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  35. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  36. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  37. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  38. Algebra: Vienanario koeficientas
  39. Algebra: Panašūs daugianariai
  40. Algebra: Tapatybės
  41. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  42. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)