954.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Parašykite periodine dešimtaine trupmena.
2/11
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Racionalieji skaičiai
  2. Fizika:
  3. Fizika: Garso savybės.
  4. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  5. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  6. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  7. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  8. Algebra: Kvadratinės lygtys
  9. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  10. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.