954.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Parašykite periodine dešimtaine trupmena.
2/11
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  2. Fizika: Garso savybės.
  3. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  4. Geometrija:
  5. Algebra: Kvadratinės lygtys
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  8. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas