954.3. Periodinės dešimtainės trupmenos

Parašykite atsakymą.

Parašykite periodine dešimtaine trupmena.
2/11
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Periodinės dešimtainės trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  3. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  4. Algebra:
  5. Algebra: Grafikas y = k/x
  6. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  10. Fizika: Garso savybės.