238.3. Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Užrašykite atsakymą.

Duota medžiaga CO. Apskaičiuokite deguonies masės dalį molekulėje. (Atsakymą suapvalinkite iki sveikojo skaičiaus!
%
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Žvilgsnis į medžiagų mikropasaulį.
Potemė
Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikiniai dydžiai
  2. Fizika: Archimedo dėsnis.
  3. Fizika: Garso sklidimas.
  4. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  5. Algebra: Mediana
  6. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Algebra: Amplitudė (varijacinė eilutė)
  9. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  10. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka