2399.3. Nelygybių sprendimas intervalų metodu

Parašykite atsakymą.

Išspręskite nelygybę intervalų metodu (x-3)(4-x)<0
Kiek tiesių yra virš skaičių ašies intervale I (žiūrint iš kairės)?
Kiek tiesių yra virš skaičių ašies intervale II?
Kiek tiesių yra virš skaičių ašies intervale III?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nelygybių sprendimas intervalų metodu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
  2. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
  3. Algebra: Variacinė eilutė
  4. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  5. Algebra: Nelygybių sistemos
  6. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
  7. Algebra: Lygčių grafikai
  8. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
  9. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
  10. Fizika: Energijos transformavimas.