2399.3. Nelygybių sprendimas intervalų metodu

Parašykite atsakymą.

Išspręskite nelygybę intervalų metodu (x-3)(4-x)<0
Kiek tiesių yra virš skaičių ašies intervale I (žiūrint iš kairės)?
Kiek tiesių yra virš skaičių ašies intervale II?
Kiek tiesių yra virš skaičių ašies intervale III?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nelygybių sprendimas intervalų metodu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Chemija: 10. kl
 2. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 3. Algebra: Nelygybių sistemos
 4. Fizika: Energijos transformavimas.
 5. Algebra: Koeficientas
 6. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 7. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 8. Algebra: Geometrinė progresija
 9. Fizika: Žvaigždės.
 10. Algebra: Kvadratinė funkcija
 11. Fizika: Darbas ir energija.
 12. Algebra: Geometrinė progresija
 13. Algebra: Variacinė eilutė
 14. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 15. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 16. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 17. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
 18. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 19. Algebra: Varjacinė eilutė
 20. Algebra: Bendri elementai
 21. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 22. Algebra: Lygčių grafikai
 23. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 24. Algebra: Diferencijavimas
 25. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 26. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 27. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
 28. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 29. Chemija: Metalų cheminės savybės
 30. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
 31. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 32. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 33. Algebra: Diferencijavimas
 34. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 35. Algebra: Nelygybių sistemos
 36. Algebra: Tikimybės
 37. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 38. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 39. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 40. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 41. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 42. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.