2399.3. Nelygybių sprendimas intervalų metodu

Parašykite atsakymą.

Išspręskite nelygybę intervalų metodu (x-3)(4-x)<0
Kiek tiesių yra virš skaičių ašies intervale I (žiūrint iš kairės)?
Kiek tiesių yra virš skaičių ašies intervale II?
Kiek tiesių yra virš skaičių ašies intervale III?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nelygybių sprendimas intervalų metodu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Bendri elementai
 2. Fizika: Energijos transformavimas.
 3. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
 4. Algebra: Nelygybių sistemos
 5. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 6. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 7. Fizika: Darbas ir energija.
 8. Geometrija: Panašių trikampių perimetrų ir plotų radimas
 9. Algebra: Lygčių grafikai
 10. Algebra: Kvadratinių lygčių sprendimas
 11. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 12. Algebra: Diferencijavimas
 13. Algebra: Kvadratinė funkcija
 14. Algebra: Diferencijavimas
 15. Algebra: Nelygybių sistemos
 16. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 17. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 18. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 19. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 20. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 21. Algebra: Variacinė eilutė
 22. Chemija: Metalų gavimas iš jų oksidų. Skaičiavimai iš cheminės reakcijos lygties.
 23. Fizika: Žvaigždės.
 24. Geometrija: Simetriškų figūrų centras, simetrijos ašis, simetrija taško ir ašies atžvilgiu
 25. Geometrija: Stačiojo trikampio sinuso, kosinuso, tangento radimas
 26. Chemija: Metalų cheminės savybės
 27. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
 28. Algebra: Geometrinė progresija
 29. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 30. Algebra: Geometrinė progresija
 31. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 32. Chemija: 10. kl
 33. Geometrija: Apskritimo plotas, nuopjovos arba išpjovos radimas
 34. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 35. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis
 36. Algebra: Tikimybės
 37. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 38. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
 39. Algebra: Varjacinė eilutė
 40. Fizika: Įvairių elektromagnetinių bangų panaudojimas.
 41. Geometrija: Prizmės, piramidės, ritinio, kūgio aukštinė, pagrindo plotas. Ritinio ir kūgio sudaromoji
 42. Algebra: Koeficientas