2636.3. Proporcijos, procentai

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite \frac{3}{8} nuo 64=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
7 klasės kurso kartojimas
Potemė
Proporcijos, procentai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  2. Fizika:
  3. Fizika: Judėjimo rūšys.
  4. Fizika: Slėgis.
  5. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  6. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  7. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Algebra: Formulė y = k/x
  10. Fizika: Judėjimo grafikas..