1235.3. Priešingi daugianariai

Parašykite priešingus daugianarius
x^{2}y-15xy-19x

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Raidė - kintamasis
  3. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  4. Algebra: Vienodi vienanariai
  5. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  6. Algebra: Priešingi daugianariai
  7. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  8. Algebra: Skaičių lygtys
  9. Algebra:
  10. Algebra: Abcisės ašis