1235.3. Priešingi daugianariai

Parašykite priešingus daugianarius
x^{2}y-15xy-19x

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Raidė - kintamasis
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Algebra: Koordinačių plokštuma
  4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  5. Algebra: Abcisės ašis
  6. Algebra: Priešingi daugianariai.
  7. Algebra: Priešingi daugianariai
  8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  9. Algebra: Ordinatės ašis
  10. Algebra: Priešingi daugianariai