358.3. Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite 10% aliuminio chlorido tirpalo masę, kurią reikia atskiesti vandeniu, kad gautume 110 g. 4 % tirpalą!
g
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Vanduo žmogaus gyvenime.
Potemė
Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  2. Fizika:
  3. Algebra: Racionali išraiška
  4. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  7. Algebra: Trupmenos
  8. Fizika: Judėjimo rūšys.
  9. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  10. Algebra: Proporcijos, procentai