1292.3. Procentai ir proporcijos

Užrašykite teisingą atsakymą.

Vieno popieriaus paketo pradinė kaina buvo 400 centų. Nykštukas Gerasis sumažino kainą 6 %. Kiek centų sumažėjo kaina?

centai
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Procentai ir proporcijos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 5. Algebra: Vienanario koeficientas
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 7. Algebra: Panašūs daugianariai
 8. Algebra:
 9. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 10. Algebra: Procentai ir proporcijos
 11. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 12. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 13. Algebra: Trinariai
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 15. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 17. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 18. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 19. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 20. Algebra: Panašūs daugianariai
 21. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 22. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 23. Algebra:
 24. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 25. Algebra:
 26. Algebra: Procentai ir proporcijos
 27. Algebra: Dvinariai
 28. Algebra: Procentai ir proporcijos
 29. Algebra: Vienanariai
 30. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 31. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 32. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 33. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 34. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 35. Algebra: Lygčių savybės
 36. Algebra: Dvinariai
 37. Algebra: Ordinatės ašis
 38. Algebra: Priešingi daugianariai
 39. Algebra: Vienodi vienanariai
 40. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 41. Algebra: Procentai ir proporcijos
 42. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku