1251.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Parašykite atsakymą.

Sutvarkykite daugianarį naudodami sumos kvadrato formulę (a+b)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2}, kvadrato skirtumo formulę (a-b)^{2} =a^{2} -2ab+b^{2} ar kvadrato skirtumo formulę a^{2}-b^{2}=(a-b)(a+b).

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 2. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 3. Algebra: Panašūs daugianariai
 4. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 5. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 9. Algebra: Procentai ir proporcijos
 10. Algebra: Panašūs vienanariai
 11. Algebra: Procentai ir proporcijos
 12. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 13. Algebra: Vienodi vienanariai
 14. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 15. Algebra: Vienanariai
 16. Algebra: Procentai ir proporcijos
 17. Algebra: Panašūs daugianariai
 18. Algebra: Priešingi daugianariai
 19. Algebra: Vienanario koeficientas
 20. Algebra: Dvinariai
 21. Algebra: Lygčių savybės
 22. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 23. Algebra: Ordinatės ašis
 24. Algebra: Dvinariai
 25. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 26. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 27. Algebra:
 28. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 29. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 30. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 32. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 33. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 34. Algebra:
 35. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 36. Algebra: Procentai ir proporcijos
 37. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 38. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 39. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 40. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 41. Algebra:
 42. Algebra: Trinariai